Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

ТРИВАЛІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГИ з моменту отримання всіх необхідних документів від клієнта – близько 15 робочих днів. З них 1 робочий день на обробку інформації та формування необхідного пакету документів, що подається до органу ліцензування, 10 робочих днів законодавчо відведено органу ліцензування для розгляду поданої справи і ще від 2-х до 5-ти робочих днів для закриття протоколу ліцензійного засідання.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ  5000 гривень

ОПЛАТА відбувається частинами 50% до початку обробки інформації, 50% – після отримання позитивного рішення.

*Окремо при отриманні нової ліцензії до бюджету сплачується сума в розмірі 1762 гривні на реквізити, що надаються органом ліцензування.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

 • Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.


 • Оригінал дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та їх відповідність встановленим вимогам


 • Оригінали довідок МВС на кожну особу, зазначену в наказі про допуск до роботи з підконтрольними речовинами про відсутність не знятої або непогашеної судимості за злочини середнього ступеня тяжкості, тяжкі і/та особливо тяжкі чи/або злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у т.ч. скоєні за кордоном, та ін. злочини, відповідно до постанови КМУ від 21.11.2007 р. №1339.


 • Оригінали довідок відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами у працівників, які згідно із своїми службовими обов’язками мають чи будуть мати доступ безпосередньо до підконтрольних речовин, а також про відсутність серед зазначених працівників осіб, визнаних не придатними до провадження окремих видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.


 • Засвідчені в установленому порядку копії свідоцтва (диплом, посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника суб’єкта господарювання та керівника відповідного підрозділу суб’єкта господарювання до провадження окремого виду діяльності, що ліцензується.


 • Засвідчена в установленому порядку копія паспорту керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу доходів і зборів про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів).


 • Засвідчена в установленому порядку копія документу, що підтверджує право займати приміщення, де буде здійснюватись діяльність пов’язана з обігом підконтрольних речовин.


 • Копія наказу про допуск до роботи з підконтрольними речовинами осіб, зі списком допущених осіб (ПІБ, рік народження, місце проживання, посада) та призначенням матеріально-відповідальної(их) особи (осіб) за зберігання та відпуск підконтрольних речовин.


 • Копія діючої ліцензії на право реалізації та/або виготовлення лікарських засобів, на право обігу підконтрольних речовин (за наявності).


 • Копія технічного паспорту на ТЗ та посвідчення водія (якщо заявляється перевезення підконтрольних речовин).


 • Відомості про стан матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (складаються нами на основі даних клієнта).


 • Заява відповідної форми (складається нами на основі даних клієнта).


 • Довіреність на право представляти інтереси в органах ліцензування (2 екземпляри).


 • Контактні телефони.

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

Білоголовська Людмила Олександрівна

+38067-736-70-80

Сидько Наталія Василівна

+38097-74-88-414
+38099-920-15-96

Електрона пошта

license-nova@ukr.net

Наша адреса

04116, м. Київ, вул. М.Рибалка, 11, оф.11

ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ

Comments are closed.